Актуализация на цените в at2bg.com от януари 2022 г.

1 дек. by at2bg

Актуализация на цените в at2bg.com от януари 2022 г.

Уважаеми клиенти,

От 01. Яуари 2022 години актуализираме цените на предлаганата от нас транспортна услуга, както следва :
Основна тарифа от Виена до София – 1,44 лева ( 0,72 ево ) на килограм с ДДС за пратки над 30 килограма.
Основна тарифа от София до Виена – 1,44 лева ( 0,72 евро ) на килограм с ДДС за пратки над 30 килограма.
Минимална ставка 30 килограма – транспорт на пратки до 30 килограма – 43,20 лева ( 21,60 евро ) с ДДС.
Такса адрес в София остава не променена – 10 лева ( 5 евро ).
Такса адрес във Виена остава не променена – 20 лева ( 10 евро ).

Сподели