Актуализация на цените в at2bg.com от юни 2022 г.

8 юни by at2bg

Актуализация на цените в at2bg.com от юни 2022 г.

Уважаеми клиенти,

От 10 юни  2022 години актуализираме цените на предлаганата от нас транспортна услуга, както следва :
Основна тарифа от Виена до София – 1,92 лева (0,96 евро) на килограм с ДДС за пратки над 30 килограма.
Основна тарифа от София до Виена – 1,92 лева (0,96 евро) на килограм с ДДС за пратки над 30 килограма.
Минимална ставка 30 килограма – транспорт на пратки до 30 килограма – 57,60 лева (28,80 евро) с ДДС.
Такса адрес в София – 12 лева (6 евро).
Такса адрес във Виена остава не променена – 20 лева (10 евро).

Сподели